Özel Sektör

Özel Sektör

1989 yılından sonra pazar ekonomisine adaptasyon ve iç değişiklikler sonucu özel sektörün payı hızla artmıştır.

Büyük Firmalar

Büyük Firmalar

Roma, Atina ve İstanbul gibi antik şehirlerden daha eski olup M.Ö4500 – 6000 yılları arasında kurulduğuna dair rivayetler vardır.

Ekonomi

Ekonomi

Çöken eski sistemin yerine, yeni sistemin yerleşmesinin sancılarını yaşayan Bulgaristan, Polonya ve Rusya gibi şok ekonomik paketler uygulamadı. Daha muhafazakâr bir ekonomik reform paketleri uyguladı.